Dane zebrane w ramach OMS w gminie

Część I - Wpływ sportowej polityki gminy na życie mieszkańców

Część II - Wpływ mieszkańców na politykę sportową gminy