• Inne uchwały i zarządzenia (np. dotyczące stypendiów, nagród) związane ze sportem
  • Budżet gminy
  • W jaki jeszcze sposób gmina może wpływać na sportowe życie mieszkańców?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Tutaj liczymy na Twoją znajomość monitorowanej gminy. Być może są jeszcze inne dokumenty, od treści których zależy, czy mieszkańcy będą chętniej angażować się w aktywność sportową. Jeśli Twoim zdaniem warto opisać jeszcze jakiś sposób wpływania gminy na sportowe życie mieszkańców, aby jeszcze pełniej odpowiedzieć na pytania w podsumowaniu, to tu jest na to miejsce.

[[Odpowiedzi zapisz tutaj]]

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

[[Odpowiedzi zapisz tutaj]]