• Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy.
 • Strona internetowa Urzędu Gminy / BIP OSIRU
 • Tablica ogłoszeń
 • Ulotki i plakaty, gazetka urzędowa
 • Jak gmina informuje mieszkańców o ofercie sportowej?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Znajdź jak najwięcej kanałów, za pomocą których Urząd informuje o swojej polityce sportowej. Mogą mieć one formę elektroniczną
(teksty, filmy na stronach internetowych, newslettery), drukowaną (ulotki, plakaty, gazety) i bezpośrednią (informacja udzielana w Urzędzie Gminy)
Wypisz i opisz konkretne kanały informacyjne Urzędu Gminy, którymi przekazuje on mieszkańcom informacje o sporcie gminnym.

 

Odpowiedz na pytania – zapytaj Urząd Gminy:

 • Jaka jest polityka informacyjna Urzędu Gminy w zakresie sportu?
 • Czy i w jaki sposób Urząd prowadzi politykę ukierunkowaną na zachęcanie do aktywności fizycznej mieszkańców?
 • Jakie pomysły w tym zakresie są realizowane np. darmowe wejścia do obiektów, bilety grupowe, bilety rodzinne, etc.?
 • Z kim Urząd współpracuje w celu szerokiego dotarcia do mieszkańców z informacją o ofercie sportowej?

 

Opisz kanały informacji zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Jakie informacje są przekazywane za pomocą każdego z kanałów?
 • Do jakich grup skierowane są treści wysyłane każdym z kanałów?

Polityka informacyjna w zakresie sportu:

- zakładka na stronie radom.pl'

 • Aktualności
 • Komunikaty
 • Konkursy, informacje, ogłoszenia
 • Kalendarz wydarzeń
 • Stypendia, nagrody, wyróżnienia
 • Stowarzyszenia, kluby, związki sportowe
 • Obiekty sportowo-rekreacyjne
 • Programy sportowo-rekreacyjne
 • Wizytówki sportowe Radomia
 • Folder - sport i rekreacja
 • Galerie

- brak aktualnych komunikatów w zakładce, jedynie informacje sportowe,
- brak biężącego monitorowania potrzeb sportu, a przynajmniej nie publikowanie tych założeń,
- brak oddzielnej zakładki "sport" na BIP-ie miasta,
- produkcja i kolportaż folderu promocyjnego "Radom sport",

- wprowadzanie karty dużej rodziny - zniżki na zajęcia sportowe, wejściówki,

- brak całościowego projektu promocji sportu, zniżki ustalane przez poszczególne obiekty (np. tańsze bilety na basen w ferie).

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Zapytaj mieszkańców o ich stopień wiedzy i poczucia bycia poinformowanym:

 • Skąd mieszkańcy czerpią informacje na temat sportu w gminie?
 • Jakie sposoby informowania o ofercie sportowej byłyby zdaniem mieszkańców najskuteczniejsze?

 

Zapytaj organizacje sportowe:

 • Czy i jak chcieliby informować o swoich działaniach?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj, czy mieszkańcy potrafią wymienić:

 • Jakie darmowe zajęcia sportowe są dostępne dla mieszkańców gminy?
 • Jakie były imprezy sportowe organizowane przez gminę w badanym roku?
 • Jakie są zasady wstępu na obiekty sportowe? etc.

Pytania wśród grupy rówieśniczej:

- od nauczycieli, rodziców,
- z facebooka,
- z lokalnych mediów,
- ze strony internetowej miasta.

Najskuteczniejsze - nowe media (facebook, strony internetowe, aplikacje mobilne).

Organizacje sportowe - brak odpowiedzi zwrotnej.

Przeprowadzone ankiety wykazały, że – mieszkańcy nie są w pełni zadowoleni w polityki informacyjnej miasta – młodzież informacje o możliwościach sportowego rozwoju czerpie z „przyzwyczajeń i przeczuć”, nie z internetu, czy gminnego Biuletynu Informacji Publicznej. Podczas rozmów z grupami nieformalnych, zwłaszcza seniorami, ankietowani wykazywali zapotrzebowanie na jednolitą drogę informowania organizacji i grup o sportowej polityce gminy, o organizowanych turniejach oraz rozpisywanych konkursach. Wskazywali, że internetowa strona miasta nie rozwiązuje tego problemu, ponieważ informuje głównie o minionych akcjach i podsumowaniach. Ponadto w ankietach pojawiały się odpowiedzi: „brakuje jasnej informacji o zajęciach sportowych”, „więcej informacji”. W związku z brakiem czytelności Biuletynu Informacji Publicznej niemonitorujący nie jest w stanie ocenić zasięgu gminnej pomocy celowej dla konkretnych wydarzeń sportowych, jak również ich przydatności dla rozwoju sportu powszechnego.