• Inne uchwały i zarządzenia (np. dotyczące stypendiów, nagród) związane ze sportem
  • Budżet gminy
  • W jaki jeszcze sposób gmina może wpływać na sportowe życie mieszkańców?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Tutaj liczymy na Twoją znajomość monitorowanej gminy. Być może są jeszcze inne dokumenty, od treści których zależy, czy mieszkańcy będą chętniej angażować się w aktywność sportową. Jeśli Twoim zdaniem warto opisać jeszcze jakiś sposób wpływania gminy na sportowe życie mieszkańców, aby jeszcze pełniej odpowiedzieć na pytania w podsumowaniu, to tu jest na to miejsce.

STYPENDIA DLA SPORTOWCÓW ZA ROK 2013

Prezydent Piotr Jedliński wręczył w dn, 2 lutego 2014 stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie w 2013 roku. Komisja ds. przydziału stypendiów rozpatrzyła 32 wnioski, które zostały podzielone w ramach czterech kategorii: zawodnik, zawodnik niepełnosprawny, dyscypliny zespołowe i trener.

Komisja nominowała do stypendiów 12 zawodników, 3 zawodników niepełnosprawnych, 2 przedstawicieli gier zespołowych i 6 trenerów. Prezydent wraz z radnymi Rady Miejskiej zabezpieczyli na stypendia w budżecie miasta kwotę 72 tysięcy złotych.

PRZYZNANIE STYPENDIA SPORTOWE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I DZIAŁANIA W DZIEDZINIE SPORTU KULTURY FIZYCZNEJ DLA ZAWODNIKÓW I TRENERÓW ZA 2013 ROK

Małgorzata Hołub
Klub Lekkoatletyczny „Bałtyk” Koszalin
Agata Kawecka
Fight Club Koszalin
Konrad Kozłowski
Fight Club Koszalin
Sandra Lickun
Klub Sportowy Judo GWARDIA
Viktoria Perić
Klub Sportowy Judo GWARDIA
Magdalena Setlak
Klub Sportowy Judo GWARDIA
Anita Zdrodowska
Zapaśniczy Klub Sportowy
Szymon Janz
Zapaśniczy Klub Sportowy
Aleksandra Hiszczyńska
Zapaśniczy Klub Sportowy
Katarzyna Szapućko
Zapaśniczy Klub Sportowy
Magdalena Majos
Zapaśniczy Klub Sportowy
Ilona Chruszcz
Klub Judo SAMURAJ
Krzysztof Bober
Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” Koszalin
Szymon Kiwilsza
Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” Koszalin
Maciej Sochal
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START
Kamila Rusielewicz
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START
Grzegorz Lanzer
Stowarzyszenie Sportu Niepełnospr START
Wyciskanie sztangi
Zbigniew Maksymiuk
- trener Klub Lekkoatletyczny BAŁTYK
Cezary Wojniusz
- trener Klub Judo Gwardia
Zygmunt Kret
- trener Zapaśniczy Klub Sportowy
Andrzej Adamski
- trener Klub Judo SAMURAJ
Józef Janiel
- trener MKKS Żak
Zbigniew Pietrzak
- trener MKKS Żak

 

Zasady przyznawania stypendiów zawarte są w Uchwałach Rady Miejskiej ( w załącznikach) 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

 

 

 W gminie najważniejszym dokumentem jest \"Strategia Rozwoju Koszalina\" w której passus dotyczący sportu i rekreacji zajmuje 1/3 strony i składa się z  samych ogólników, brak jest tam w szczególności wyznaczenia celów strategicznych a następnie taktycznych i operacyjnych ( bez wskazania takich celów    trudno jest później kontrolować ich wykonanie).

 Ani z dokumentów ani z wydatków przeznaczonych na sport nie wynika aby był on jednym z priorytetów w rozwoju Koszalina. Działania Miasta sa raczej nakierowane na finansowanie sportu komercyjnego np. Klubu Koszykówki AZS Koszalin, który posiada budżet na poziomie 3 - 4 mln PLN, który oprócz finansowania budżetu Miasta może liczyć na ukryte finansowanie ze Spółek Miejskich a także piłkarek ręcznych ENERGA AZS Koszalin ( klub ten jest na granicy upadłości, a pomimo to w Klubie brakuje ostatnio kilkuset tysięcy złotych a piłkarki ręczne odmówiły ostatnio wyjścia na boisko z uwagi na zaległości związane z wypłatami sięgające kliku miesięcy),

Z wypowiedzi prezydenta Piotra Jedlińskiego wynika, ze traktuje on te wydatki jako rodzaj promocji Koszalina, podczas gdy w tym samym czasie na inne Kluby sportowe, które mają udokumentowane sukcesy są takich środków pozbawiane przykładem może tutaj być Józef Warchoł i jego FIGHT CLUB. 

Większość działań sportowych a właściwie nieomal wszystkie organizowanych przez Miasto i Zarząd Obiektów Sportowych jest odpłatna, także tych organizowanych pod egidą miasta jako imprezy masowe przez Towarzystwo Kultury Fizycznej, które otrzymuje na ten cel odrębne dotacje. Brakuje szczególnie ofert dla osób w wieku średnim i seniorów, którzy są pozostawieni sami sobie pewną nadzieją jest w tym względzie przygotowywana właśnie Karta Seniora).

W ciągu kliku ostatnich lat w Koszalinie bardzo rozwinęły się imprezy biegowe, które promują jednocześnie miasto ponieważ bierze w nich udział coraz więcej uczestników spoza Koszalina.  Jednakże zarówno na wsparcie finansowe jak i promocję w mediach mogą liczyć głównie te stowarzyszenia, które sa bezpośrednio lub personalnie powiązane z Urzędem Miejskim, natomiast inne choćby wspomniany SFX pomimo, iż organizują imprezy nieodpłatnie nie mogą już liczyć na podobną przychylność.

Swoistym fenomenem na skalę lokalna jest KALK Koszalińska Amatorska Liga Koszykówki, która sprawia, ze Koszalin jest obecnie w bardzo wielu miejscach nazywany miastem koszykówki\". Stowarzyszenie rozwinęło się w ciągu kilku ostatnich lat na tyle, ze doczekało się aż czterech \"dywizji\" czyli swoistej klasyfikacji ligowej, która uzależniona jest od poziomu zaawansowania. Miasto wspiera KALK płacą za możliwość korzystania w weekendy z Hali w kompleksie ZOS przy ulicy Głowackiego

W tym roku w Koszalinie, w ciągu ostatnich kliku miesięcy, nastąpił bardzo intensywny rozwój ścieżek rowerowych, które były całkowicie zaniedbane przez ostatnie trzy lata. Następuje to jednak w  momencie podania się do dymisji Oficera Rowerowego, osoby, która była rok temu specjalnie zatrudniona aby zając się promowanie i rozwojem sieci dróg rowerowych w Koszalinie. W rozmowie z gazetą \"Miasto\" Oficer Rowerowy poinformował, ze większość jego wniosków nie była poważnie traktowana i dlatego zdecydował się zakończyć swoją współpracę z Urzędem Miejskim. W świetle takich wypowiedzi i biorąc pod uwagę fakt, że obecny rok jest rokiem wyborów samorządowych, a w poprzednich trzech latach kadencji obecnego samorządu prace nad rozwojem dróg rowerowych były zerowe, aż trudno oprzeć się wrażeniu, że ta nagła zapobiegliwość w rozkopaniu miasta i pośpiesznym tworzeniu ścieżek rowerowych ma więcej wspólnego z  nadchodzącymi w tym roku wyborami samorządowymi.