• Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy.
 • Strona internetowa Urzędu Gminy / BIP OSIRU
 • Tablica ogłoszeń
 • Ulotki i plakaty, gazetka urzędowa
 • Jak gmina informuje mieszkańców o ofercie sportowej?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Znajdź jak najwięcej kanałów, za pomocą których Urząd informuje o swojej polityce sportowej. Mogą mieć one formę elektroniczną
(teksty, filmy na stronach internetowych, newslettery), drukowaną (ulotki, plakaty, gazety) i bezpośrednią (informacja udzielana w Urzędzie Gminy)
Wypisz i opisz konkretne kanały informacyjne Urzędu Gminy, którymi przekazuje on mieszkańcom informacje o sporcie gminnym.

 

Odpowiedz na pytania – zapytaj Urząd Gminy:

 • Jaka jest polityka informacyjna Urzędu Gminy w zakresie sportu?
 • Czy i w jaki sposób Urząd prowadzi politykę ukierunkowaną na zachęcanie do aktywności fizycznej mieszkańców?
 • Jakie pomysły w tym zakresie są realizowane np. darmowe wejścia do obiektów, bilety grupowe, bilety rodzinne, etc.?
 • Z kim Urząd współpracuje w celu szerokiego dotarcia do mieszkańców z informacją o ofercie sportowej?

 

Opisz kanały informacji zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Jakie informacje są przekazywane za pomocą każdego z kanałów?
 • Do jakich grup skierowane są treści wysyłane każdym z kanałów?

Gmina informuje mieszkańców o ofercie sportowej za pośrednictem: strony internetowej miasta (ogłoszenia, aktualności, internetowa mapa miasta, zakładka: nasze miasto/sport i rekreacja), fora dyskusyjne, czasopismo samorządowe Józefów nad Świdrem, biuletyn MOK oraz lokalnie za pośrednictwem plakatów, na stronach internetowych organizacji pozarządowych w ramach realizowanych zadań. W celu dotarcia do szerszego grona mieszkańców Gmina współpracuje z ICSiR, MOK, klubami sportowymi (organizacja imprez własnych w harmonogramie miejskich), Wydziałem Promocji UM Józefowa w ramach Imprez Miejskich – zawodnicze. Promocja Miasta wspiera działania poprzez artykuły promocyjne, gadżety, banery informacyjne na terenie miasta. W ten sposób Gmina realizuje politykę ukierunkowaną na zachęcanie do aktywności mieszkańców (rozmowa z panem Robertem Ratajem, Kierownik Referatu OKZiS). 

Józefów nad Świdrem - miesięcznik, czasopismo samorządowe. Posiada oddzielny dział sportu. Część gazety stanowią wydarzenia i aktualności sportowe w tym kalendarz zbliżających się wydarzeń. Gazeta wydawana w formie pisanej oraz posiada archiwum elektroniczne do którego jest przekierowanie ze strony głównej UM Józefowa  (źródło: strona UM Józefowa, http://www.jozefow.pl/page/17,jozefow-nad-Swidrem.html, rozmowa z panem Robertem Ratajem Kierownikiem Referatu OKZiS).

www.jozefow.pl - strona w dziale komunikaty i ogłoszenia; aktualności  publikuje bieżące wydarzenia sportowe Miasta. Strona były zmieniana w 2o13 roku. W zakładce Nasze Miasto/Czas wolny/Sport i Rekreacja zawarty jest krótki opis Sportu w Józefowie. Na podstronie Internetowa Mapa Miasta znajdują się punkty miasta w tym: sport i rekreacja. Na mapie zaznaczone zostały 2 punkty sportowe: MLKS Józefovia, ICSiR.

W mieście pojawiły się także wolnostojące Informacje z dotykowym ekranem ze stroną startową UM Józefów m.in. przed UM Józefów, przy Domu Sztuki i Nauki w Józefowie, przed ICSiR, przy MLKS Józefovia. 

 W odczuciu Pana Piotra Gąszcza Wicedyrektora ICSiR mieszkańcy Józefowa nie za bardzo widzą jaka jest oferta jeśli chodzi o obiekty sportowe i tego co w tych obiektach jest proponowane w zakresie sportu.

Na stronie UM (w tym także Informacje wolnostojące) znajduje się ogólna informacja na temat obiektów sportowych Miasta (źródło: http://www.jozefow.pl/page/58,sport-i-rekreacja.html).

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Zapytaj mieszkańców o ich stopień wiedzy i poczucia bycia poinformowanym:

 • Skąd mieszkańcy czerpią informacje na temat sportu w gminie?
 • Jakie sposoby informowania o ofercie sportowej byłyby zdaniem mieszkańców najskuteczniejsze?

 

Zapytaj organizacje sportowe:

 • Czy i jak chcieliby informować o swoich działaniach?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj, czy mieszkańcy potrafią wymienić:

 • Jakie darmowe zajęcia sportowe są dostępne dla mieszkańców gminy?
 • Jakie były imprezy sportowe organizowane przez gminę w badanym roku?
 • Jakie są zasady wstępu na obiekty sportowe? etc.

Tabela 1. Skąd mieszkańcy czerpią informację na temat sportu w Józefowie?  Podział ze względu na wiek (liczba przebadanych 81 osób).

 55-6465+
strona internetowa gminy50%38%
prasa lokalna46%50%
strona internetowa Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji30%0%
tablice ogłoszeń26%35%
znajomi15%4%
profil Facebooka Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji11%0%
sms z miasta automat2%8%
inne: jakie?2%4%
ogłoszenia pływalnia2%0%
MOK2%0%
z utw0%4%
brak odpowiedzi2%8%

 

Tabela 2. O jakich zajęciach sportowych słyszeli ankietowani? Podział ze względu na wiek (liczba przebadanych 81 osób)

 55-6465+
rajdy rowerowe23%12%
basen16%20%
NW16%20%
taichi16%4%
wyścigi kolarskie7%12%
gimnastyka dla seniora MOK7%4%
biegi5%4%
wycieczki5%0%
spacery5%0%
organizowane przez UTW, letni NW5%4%
prokobiety5%4%
aerobik5%0%
spływy kajakowe5%4%
piłka nożna2%8%
propozycje ICSiR2%4%
pilates2%0%
maratony2%0%
tenis stołowy0%4%
taniec0%4%
wiele0%8%
nie słyszałem/am2%0%
nie interesują mnie tego typu zajęcia 2%0%
brak odpowiedzi37%32%