• Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy.
 • Strona internetowa Urzędu Gminy / BIP OSIRU
 • Tablica ogłoszeń
 • Ulotki i plakaty, gazetka urzędowa
 • Jak gmina informuje mieszkańców o ofercie sportowej?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Znajdź jak najwięcej kanałów, za pomocą których Urząd informuje o swojej polityce sportowej. Mogą mieć one formę elektroniczną
(teksty, filmy na stronach internetowych, newslettery), drukowaną (ulotki, plakaty, gazety) i bezpośrednią (informacja udzielana w Urzędzie Gminy)
Wypisz i opisz konkretne kanały informacyjne Urzędu Gminy, którymi przekazuje on mieszkańcom informacje o sporcie gminnym.

 

Odpowiedz na pytania – zapytaj Urząd Gminy:

 • Jaka jest polityka informacyjna Urzędu Gminy w zakresie sportu?
 • Czy i w jaki sposób Urząd prowadzi politykę ukierunkowaną na zachęcanie do aktywności fizycznej mieszkańców?
 • Jakie pomysły w tym zakresie są realizowane np. darmowe wejścia do obiektów, bilety grupowe, bilety rodzinne, etc.?
 • Z kim Urząd współpracuje w celu szerokiego dotarcia do mieszkańców z informacją o ofercie sportowej?

 

Opisz kanały informacji zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Jakie informacje są przekazywane za pomocą każdego z kanałów?
 • Do jakich grup skierowane są treści wysyłane każdym z kanałów?

Na stronie internetowej gminy (www.goleniow.pl) znajduje się zakładka poświęcona sportowi (http://goleniow.pl/pl/dla-mieszkancow/sport).

Zamieszczane są następujące informacje:

 • aktualności (zwłaszcza dot. wyników goleniowskich sportowców),
 • kalendarium wydarzeń sportowych,
 • wykaz klubów sportowych,
 • wykaz obiektów sportowych (zarządzanych zwłaszcza przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, nie wymieniono przyszkolnych obiektów sportowych).

Dokładniejsze informacje o gminnej ofercie sportowej są zamieszczone na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.osir.goleniow.pl).

Zamieszczane są następujące informacje:

 • aktualności z wyszczególnieniem poszczególnych miesięcy,
 • szczegółowe kalendarium imprez sportowych wraz z wyszczególnieniem imprez cyklicznych,
 • zawiadomienia i komunikaty dot. szkolnego sportu (dot. zwłaszcza konkursów i turniejów, które odbyły się),
 • wykaz obiektów.

Informacje zamieszczone na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji są obszerne i szczegółowe, oceniam je pozytywnie.

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Zapytaj mieszkańców o ich stopień wiedzy i poczucia bycia poinformowanym:

 • Skąd mieszkańcy czerpią informacje na temat sportu w gminie?
 • Jakie sposoby informowania o ofercie sportowej byłyby zdaniem mieszkańców najskuteczniejsze?

 

Zapytaj organizacje sportowe:

 • Czy i jak chcieliby informować o swoich działaniach?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj, czy mieszkańcy potrafią wymienić:

 • Jakie darmowe zajęcia sportowe są dostępne dla mieszkańców gminy?
 • Jakie były imprezy sportowe organizowane przez gminę w badanym roku?
 • Jakie są zasady wstępu na obiekty sportowe? etc.

W dniu 1 marca 2014 r., naprzeciwko „Orlika” przy ul. Szkolnej przeprowadziłem sondę uliczną, zapytując 20 przypadkowo spotkanych osób, czy ich zdaniem korzystanie z usytuowanego po drugiej stronie ulicy „Orlika” jest odpłatne, czy bezpłatne.

O ile nie było osoby, która powiedziałaby, że korzystanie z "Orlika" jest odpłatne (choć w rzeczywistości jest bezpłatne), o tyle 60% odpowiedzi brzmiało "nie wiem". Jak widać polityka sportowa gminy w tym zakresie nie spełniła swojego zadania.