• Inne uchwały i zarządzenia (np. dotyczące stypendiów, nagród) związane ze sportem
  • Budżet gminy
  • W jaki jeszcze sposób gmina może wpływać na sportowe życie mieszkańców?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Tutaj liczymy na Twoją znajomość monitorowanej gminy. Być może są jeszcze inne dokumenty, od treści których zależy, czy mieszkańcy będą chętniej angażować się w aktywność sportową. Jeśli Twoim zdaniem warto opisać jeszcze jakiś sposób wpływania gminy na sportowe życie mieszkańców, aby jeszcze pełniej odpowiedzieć na pytania w podsumowaniu, to tu jest na to miejsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Dnia 13.05.2014 r  Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił  piąty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej.  Zadanie polegało na wyznaczaniu i oznakowaniu tras biegowych w województwie łódzkimorganizację biegów przełajowych na tych trasach oraz promowanie zadania wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Podczas festiwalu II wieku w Bełchatowie, przeprowadziłyśmy rozmowę z Wiktorem Rydzem,  który potwierdził, że informacje o konkursie przesłał do Klub Biegaczy Spartakus Bełchatów. W dniu 16.06. skontaktowałam się  z Panem Piotrem Stoleckim, prezesem klubu.  Wniosek nie został złożony, ponieważ zabrakło  czasu na ostateczne uzgodnienia z Urzędem Miasta.  Pan Piotr Stolecki nie czuł się także na siłach samodzielnie wypełnić wniosek. Przyznał, że niektóre punkty wniosku były dla niego niezrozumiałe. Nie zwracał się z pomocą do Urzędu Miasta.