• Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy.
 • Strona internetowa Urzędu Gminy / BIP OSIRU
 • Tablica ogłoszeń
 • Ulotki i plakaty, gazetka urzędowa
 • Jak gmina informuje mieszkańców o ofercie sportowej?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Znajdź jak najwięcej kanałów, za pomocą których Urząd informuje o swojej polityce sportowej. Mogą mieć one formę elektroniczną
(teksty, filmy na stronach internetowych, newslettery), drukowaną (ulotki, plakaty, gazety) i bezpośrednią (informacja udzielana w Urzędzie Gminy)
Wypisz i opisz konkretne kanały informacyjne Urzędu Gminy, którymi przekazuje on mieszkańcom informacje o sporcie gminnym.

 

Odpowiedz na pytania – zapytaj Urząd Gminy:

 • Jaka jest polityka informacyjna Urzędu Gminy w zakresie sportu?
 • Czy i w jaki sposób Urząd prowadzi politykę ukierunkowaną na zachęcanie do aktywności fizycznej mieszkańców?
 • Jakie pomysły w tym zakresie są realizowane np. darmowe wejścia do obiektów, bilety grupowe, bilety rodzinne, etc.?
 • Z kim Urząd współpracuje w celu szerokiego dotarcia do mieszkańców z informacją o ofercie sportowej?

 

Opisz kanały informacji zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Jakie informacje są przekazywane za pomocą każdego z kanałów?
 • Do jakich grup skierowane są treści wysyłane każdym z kanałów?

 

Informowanie mieszkańców o ofercie sportowej

Urząd Miasta Bełchatów prowadzi wielokanałową politykę informacyjną  w zakresie sportu. Większość informacji ukazuje się na stronie internetowej miasta www.belchatów.pl i na oficjalnym profilu FB. Duże imprezy sportowe anonsowane są także  plakatami, banerami i informacjami w lokalnych mediach. Niestety mimo tego do wielu osób informacja nie dociera. Pytani przez nas widzowie imprez sportowych pojawiali się na zawodach przypadkiem.  

Na stronie internetowej miasta prowadzona jest zakładka sport, w której można znaleźć aktualny kalendarz imprez oraz informacje o najważniejszych wydarzeniach sportowych. Jest także odnośnik do oficjalnej  witryny  imprezy " Bełchatowska 15"   Można także bezpośrednio przejść do witryny hali Energia i opisu pozostałych obiektów sportowych.  Hala Energia udostępnia swoja witrynę sekcjom np. lidze futnet, sekcji wspinaczkowej, sekcji siatkarskiej i siatkówce na siedząco.  

W prawej sekcji internetowej stronie miasta znajduje się kalendarz, gdzie umieszczane są  informację o imprezach organizowanych przez urząd. 

W trakcie monitoringu obserwowałyśmy politykę informacyjną dotycząca min. "Bełchatowskiej 15" Główna impreza była wielokrotnie anonsowana, rożnymi kanałami.Natomiast informacja o biegu  rekreacyjnym podawano w  mniejszym zakresie.  Wyjaśnienie otrzymałyśmy od P. Wiktora  Rydza.  Bieg rekreacyjny odbywa się tą samą trasa co bieg główny. Organizatorzy chcieli uniknąć tłumów na trasie . Jednocześnie podkreślił, że wszystkie osoby, które się zgłosiły, wzięły  udział w biegu rekreacyjnym.

Szeroko przedstawiane są relacje z imprez sportowych różnego szczebla. Politykę  informacyjną  miasta uzupełniają bełchatowskie media min. tygodnik Fakt, agencja BAI oraz typowo sportowy serwis www.belsport.pl oraz organizację pozarządowe, które na swoich stronach lub profilach zachęcają do udziału w zajęciach. 

 

Polityka informacyjna Urzędu Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi.

    W ramach monitoringu sportu gruntownie prześledzimy przepływ informacji między urzędem miasta i organizacjami pozarządowymi. Inspiracją do tego były sygnały od kilku organizacji, że późno docierają do ogłoszeń o rozpisanych konkursach na współfinansowanie zadań z środków publicznych.  Większość organizacji wiedzę na temat konkursów czerpała z bezpośredniego kontaktu z Zespołem do Spraw Kultury i Sportu lub ze strony internetowej miasta. Żadna z pytanych przez nas organizacji nie korzysta w tym celu ze strony BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Natomiast kilka organizacji z entuzjazmem odniosło się do naszego pomysłu  uruchomienia newslettera, przeznaczonego tylko dla organizacji.  W tym celu 15.01.2014 r wystosowałyśmy pismo do Prezydenta Miasta. Wszystkie organizacje, które podpisały się pod naszą prośba otrzymały odpowiedź negatywną.( załącznik 30) . W kolejnym dokumencie wyraziłyśmy brak satysfakcji na decyzję urzędu i zawnioskowałyśmy o możliwość bezpośredniego spotkania. ( załącznik 31). W końcu newsletter został uruchomiony, jednak zakres informacji był niedostosowany do potrzeb organizacji bełchatowskich. Wysyłano np. ogłoszenia o konkursach dla Szkół Zawodowych lub przeznaczona dla organizacji warszawskich. Nie wysłano wyników konkursu na współfinansowanie zadań publicznych. Do Fundacji nie dotarła także informacja o corocznym spotkaniu organizacji pozarządowych z koordynatorem Zespołu do Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Załącznik 32).  Przyszła odpowiedź, że informacja była udostępniona wszystkim organizacjom, także za pośrednictwem newslettera. Skontaktowałyśmy się telefonicznie z  urzędem miasta, który w ciągu kilku minut przesłał wiadomość, że informacja o spotkaniu była przesłana do wszystkich 18.02.2014 r.  Niestety w naszych dwóch niezależnych skrzynkach, które zapisane sa na newsletter nie było tej wiadomości. ( załącznik 33). Złożyłyśmy skargę. (załącznik 34) na którą otrzymałyśmy odpowiedź ( załącznik 35)

 

 

 

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Zapytaj mieszkańców o ich stopień wiedzy i poczucia bycia poinformowanym:

 • Skąd mieszkańcy czerpią informacje na temat sportu w gminie?
 • Jakie sposoby informowania o ofercie sportowej byłyby zdaniem mieszkańców najskuteczniejsze?

 

Zapytaj organizacje sportowe:

 • Czy i jak chcieliby informować o swoich działaniach?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj, czy mieszkańcy potrafią wymienić:

 • Jakie darmowe zajęcia sportowe są dostępne dla mieszkańców gminy?
 • Jakie były imprezy sportowe organizowane przez gminę w badanym roku?
 • Jakie są zasady wstępu na obiekty sportowe? etc.

Pytanie przez nas mieszkańcy miasta informacje o imprezach czerpali przede wszystkim od znajomych lub członków rodziny. Cześć korzystała z informacji z radia oraz plakatów. Tylko 2 z 20 zapytanych osób  potwierdziły, że regularni odwiedzają witrynę internetową  miasta i stąd dowiadują się planowanych o imprezach sportowych. Seniorzy dowiadują się ze spotkań Uniwersytetu Trzeciego wieku. Natomiast osoby niezrzeszone wymieniają jedynie przedsięwzięcia komercyjne np. zajęcia dla grupy 50+ w klubie  26Fitnes. Niestety w grafiku tego klubu nie ma zajęć typowo dla seniorów. Jest  YOGA&RELAX, w której moga brać udział wszystkie grupy wiekowe.  Nauczyciele wychowania fizycznego także przekazują informacje swoim uczniom.

 Mieszkańcy są dobrze poinformowani na temat dużych imprez sportowych, natomiast niewiele osób wie o imprezach organizowanych przez organizacje społeczne. Właściwie żadna z pytanych osób nie wymieniła organizacji sportowej, a tym bardziej imprezy przez nią organizowanej w ramach współfinansowania z funduszy publicznych.

 

 

Natomiast spotkaliśmy się z opinią kilku osób, które szukały możliwości uprawiania biegów, że bez trudu dotarły do oferty klubu biegowego "Spartakus". 

Dnia 14.11.2013r.  na oficjalnym profilu FB Bełchatowa ukazało się ogłoszenie:

Wszystkich bełchatowian lubiących aktywny tryb życia zachęcamy do cotygodniowego biegania wraz z członkami Klubu Biegaczy „Spartakus”.Od blisko roku biegacze z KB „Spartakus” zapraszają na „Niedzielną Piątkę”, czyli wspólne bieganie szlakiem bełchatowskich ścieżek leśnych. Spotkania mają charakter rekreacyjny, podczas którego zebrani wspólnie pokonują dystans minimum 5 km. Każdy, kto ma ochotę popracować nad własną kondycją, aktywnie i przede wszystkim miło spędzić czas może przyłączyć się do grupy biegaczy. Zbiórka odbywa się w każdą niedzielę o godzinie 9:00, przy restauracji – na skrzyżowaniu ul. Lipowej i al. Wyszyńskiego. Jak zapewniają uczestnicy – bieganie uwalnia niesamowitą dawkę energii i endorfin. Serdecznie zapraszamy.( załączniki 27, 28)

 

Fundacja Akademia Zdrowego Życia złożyła projekt do budżetu  obywatelskiego na 2014 r, w którym zaproponowała wprowadzenie SMSowego systemu powiadamiania mieszkańców, z możliwością przesyłania informacji o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych.( załącznik 26) Projekt zdobył tylko 136 punktów i nie zostanie zrealizowany w 2014 roku. ( załącznik 29)