• Uchwała/Zarządzenie w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych
 • Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • Na jakich warunkach mieszkańcy mają dostęp do obiektów sportowych?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uprawiania sportu jest możliwość korzystania z obiektów i urządzeń związanych ze sportem w gminie. Z tego punktu widzenia warto wspomnieć o dwóch kwestiach.

Każda gmina ma obowiązek zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek ten ciąży na radach gminy, które powinny określić te ceny i opłaty w uchwałach albo w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie organom wykonawczym gminy. W ten sposób gmina ustala kwoty za użytkowanie poszczególnych obiektów przez mieszkańców.

Dodatkowo zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą określać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przyjmuje, iż określenie wymienionych wyżej zasad jest zastrzeżone do regulacji w statucie gminy. Również w tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jednostki pomocnicze gminy (np. sołectwa, osiedla) mogą zarządzać mieniem komunalnym, a zatem mogą wpływać na możliwość korzystania z obiektów gminy związanych ze sportem. Również w tym zakresie ważny jest statut gminy, w którym powinno to być uregulowane.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy w monitorowanej gminie zostały uchwalone wskazane zarządzenia/uchwały? Jakie?
 • Jak kwestię opłat regulują wskazane zarządzenia/uchwały?
 • Czy opłaty dotyczą wszystkich obiektów na raz, czy każdego osobno?
 • Na jakiej podstawie są wyliczane opłaty?
 • Czy są wskazane grupy, które mogą być zwolnione z opłat?
 • Jaki jest tryb korzystania z obiektów (np. trzeba podpisać umowę)?
 • Komu udostępniane są obiekty?

Obiekty otwarte:

W  Bełchatowie funkcjonują cztery kompleksy boisk, które zostały wybudowane w ramach programu rządowego "Moje boisko - Orlik 2012". W skład jednego kompleksu wchodzi boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą, wielofunkcyjne boisko do siatkówki i koszykówki z poliuretanu oraz zaplecze szatniowo-sanitarne. Na każdym "Orliku" zatrudniony jest trener środowiskowy, który jest animatorem zajęć oraz gospodarzem obiektu.( informacja www.belchatow.pl)

 • przy SP 12 / PG 4, ul. W. Budryka 7 (Binków)
 • przy SP 3, ul. Sienkiewicza 25 (Osiedle POW)
 • przy SP 8, os. Dolnośląskie 112A
 • przy SP 8, os. Dolnośląskie 112A

W Bełchatowie wybudowane zostały 3 kompleksy o nazwie ZOSIA (Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności). Tutaj oprócz boisk do piłki nożnej ze sztuczną murawą znaleźć możemy także boiska do koszykówki, piłki ręcznej, boiska do siatkówki plażowej, boisko do tenisa ziemnego, stoły do tenisa stołołowego oraz pole do gry w bule.( www.belchatow.pl)

 • teren pomiędzy os. Okrzei a os. Słonecznym,
 • os. Dolnośląskie, tereny od bloku 111 do 104 i jego okolic,
 • os. Przytorze, teren pomiędzy blokami 1, 3 i 6 

Skate Park

Od kilku lat na osiedlu Przytorze działa miejski Skate Park. Skaterzy mają do swojej dyspozycji m.in. ławki, rynnę pipe, funbox, urządzenia do ślizgów – 3 szt., rurę do ślizgów – 2szt., barierki ochronne – 38,8mb ( www.belchatow.pl)

Miasteczko Rowerowe 

Na os. Dolnośląskim w Parku im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego znajduje się miasteczko ruchu drogowego, na którym rowerzyści oraz poczatkujacy kierowcy mogą zapoznać się z zasadami ruchu drogowego.( www.belchatow.pl) 

Do obiektami sportowymi zamkniętymi są w Bełchatowie są Przyszkolna Hala Gimnastyczno-Sportowa "Energia"  i lodowisko miejskie.  

Na wymienionych obiektach obowiązuje ujednolicony regulamin (załącznik 26)

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Aby zbadać, jak w rzeczywistości wygląda dostęp mieszkańców do obiektów sportowych w Twojej gminie, możesz:

Sprawdzić:

 • Czy ceny wstępu na obiekty sportowe zmieniały się na przestrzeni lat?
 • Gdzie można się zapoznać z zasadami wstępu na obiekty sportowe zapisanymi w uchwale/zarządzeniu (poszukaj np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy) – czy każdy może je łatwo znaleźć?
 • Czy w gminie istnieje gminny system rezerwacji obiektów sportowych? Jak w praktyce można wynająć obiekt?

 

Zbadać bardziej szczegółowo wybrane obiekty:

 • Jak można dojechać na obiekty sportowe? Czy położenie obiektów utrudnia czy ułatwia dostęp do nich dla mieszkańców?
 • Czy obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową?
 • Czy obiekty są optymalnie wykorzystywane,  czy odbywają się na nich zajęcia – czy obiekty są otwarte dla mieszkańców, a może mogą z nich korzystać tylko określone grupy jak kluby sportowe czy uczniowie w czasie lekcji?

 

Zapytać mieszkańców:

 • Czy mieszkańcy wiedzą o zasadach wstępu na obiekty sportowe?
 • Czy zasady wstępu ułatwiają czy utrudniają im dostęp do obiektów?
 • Czy mieszkańcy korzystają z gminnych obiektów sportowych?

 

Znaleźć: obiekt/obiekty, który budzi emocje w gminie (powody mogą być różne: nie jest w ogóle wykorzystywany, jest niewłaściwie położony, mieszkańcy z niego korzystają, ale jego stan pozostawia wiele do życzenia, mieszkańcy nie mogą z niego korzystać z różnych względów etc.) i opisać, co jest źródłem tych emocji. Taki obiekt można wytypować, rozmawiając z ludźmi i organizacjami, przeglądając internet czy kontaktując się z lokalnymi mediami.

W ramach monitoringu skupiłyśmy się na " Orliku" przy gimnazjum nr 4 w Bełchatowie. 

Jest to  kompleks boisk, które zostały wybudowane w ramach programu rządowego "Moje boisko - Orlik 2012". W jego skład   wchodzi boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą, wielofunkcyjne boisko do siatkówki i koszykówki z poliuretanu, bieżnia 300 m, skocznia do skoku w dal i wzwyż oraz zaplecze szatniowo-sanitarne , plac zabaw dla dzieci. Na  "Orliku" zatrudniony jest trener środowiskowy, który jest animatorem zajęć oraz gospodarzem obiektu. 

Godziny otwarcia w dni powszednie od 16.00 do 21.00 w weekendy od 10.00 do 22.00. Podczas monitoringu o godzinie 12.00  dnia 8.02.2014 r rzeczywiście zbierała się spora grupa osób, które rozpoczynały grę w piłkę nożną. Na tym samym boisku młodzi  amatorzy piłki jeszcze grali. Obiekt należy rezerwować. Po za sezonem wystarczy z jedno dwudniowym wyprzedzeniem w sezonie nawet z tygodniowym.  Pobyt na boisku jest bezpłatny. W razie potrzeby można prosić o włączenie oświetlenia, które jest bezpłatne. Na obiekcie obecny był trener środowiskowy  Łukasz Mantyk.  Jest to trener lekkoatletyki związany z Bełchatowskim Klubem Lekkoatletycznym. Udzielił mi wszelkich informacji.  Służył także pomocą osobom, które zwracały się z różnymi prośbami. Obiekt jest ogrodzony, schludny, bardzo dobrze utrzymany. Opinie użytkowników są także pozytywne.  Jedynym zauważonym podczas monitoringu mankamentem jest nagminne palenie papierosów przez użytkowników. Trener każdorazowo reagował. Jednak zgodnie z § 10 Regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie Miasta Bełchatowa kompleks boisk jest strefą wolną od dymu tytoniowego w rozumieniu §5 ust.4 ustawy o z dnia 9.11.2005  roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przy wejściu jest informująca o zakazie palenia. 

Rekomendacja 3  Wzmóc kontrole Straży Miejskiej na Orliku przy gimnazjum nr 4 w celu wyeliminowania palenia w miejscu zabronionym.

Na obiekcie od miesiąca organizowana jest inicjatywa fundacji " Amatorska Szkoła Biegania" Dostrzegamy brak miejsca, w którym użytkownicy mogli by zostawiać podręczny bagaż np. plecak lub torbę sportową. Sprawdził by się system zamykanych szafek, które można spotkać w supermarketach. Po za tym obiekt jest pozytywnie oceniany przez użytkowników. 

 

Hala Energia 

To  miejsce aktywnego wypoczynku bełchatowian. Administrowana jest przez Towarzystwo Sportowe AS, które corocznie otrzymuje środki z Urzędu Miasta na utrzymanie obiektu. Odbywają się tutaj rozgrywki amatorskich lig piłki siatkowej, nożnej , futnet, oraz treningi sekcji tenisa ziemnego i .Hala sportowa nieodpłatnie udostępniana jest Klubowi Piłki Siatkowej "SKRA" Bełchatów S.S.A., Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Publicznemu Gimnazjum Nr 1 zgodnie z harmonogramem korzystania z obiektu. Pozostałe godziny  są  udostępniane odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym. Na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz hali sportowej dostępny jest numer pod, którym można zarezerwować sektor.  hala pracuje codziennie od 9.00 do 21.00.  Zmiany godzin pracy anonsowane są na stronie internetowej. 

 Ceny wynajmu sektorów  są jedne z najniższych w regionie w/g opinii Wiktora Rydza koordynatora zespołu d/s kultury i sportu Urzędu Miasta. ( załącznik 27)

W  ankiecie, która przeprowadziłyśmy,  grupę seniorów reprezentowało 15 osób. Żadna z nich nie wskazała hali Energia, jako miejsca aktywnego spędzania czasu. Niektórzy seniorzy zgłaszali, że nigdy nie byli w hali Eneria, chociaż wiele razy przechodzili obok niej.

 

Dojazd do Hali Energia jest bardzo dobry. Dotarł do nas opinia osoby niepełnosprawnej, że nie ma wydzielonego miejsca na widowni dla osób na wózkach inwalidzkich. Jednak podczas transmisji meczów widać osoby niepełnosprawne, które oglądają mecz z poziomu boiska. 
Inwestycje jest dobrze oceniane przez Bełchatowian.
 
Na jej usytuowanie w pobliżu dużego osiedla  narzekają  mieszkańcy pobliskich bloków. Podczas imprez zamykane są drogi dojazdowe do posesji. Jest to spore utrudnienie. Być może hala usytuowana po za terenami mieszkalnymi, mogłaby być większa i nie było by potrzeby rozbudowywania widowni. Mecze ligi Mistrzów SKRA Bełchatów rozgrywałaby w Bełchatowie, a nie w oddalonej Łodzi. Jednak na mecze regularnie przychodzi około 2 tys. kibiców( a hali jest 2,7 miejsc siedzących) Znacznie więcej kibiców przychodzi na mecze z drużynami z czołowych miejsc tabeli ligowej. I tylko wtedy brakuje miejsc siedzących. Nie ma pewności czy większa widownia przyciągnęłaby więcej kibiców .W planach na 2014 rok jest  wykonanie ekspertyzy rozbudowy widowni hali sportowej. ( załącznik 25)  Wydzielono na ten cel 50 tys. w budżecie na rok 2014.
 
Na 70 odpowiedzi w ankiecie 20   było za rozbudową hali sportowej, jednak większość zmieniała zdanie, gdy dowiadywali się, że dotyczy tylko widowni.  Dwie osoby, wyraziły opinię, że hala powinna być usytuowana na peryferiach miasta.  

 

 
 
 
Lodowisko miejskie
 
Powstało w 2007 roku i ze względu na duże zainteresowanie bełchatowian, Prezydent Miasta postanowił rozbudować  i zadaszyć obiekt.  Corocznie odbywa sie tutaj wiele imprez sportowych, trenują kluby sportowe Uczniowski klub sportowy " Niedźwiadek" oraz Stowarzyszenie Sportowe Niedźwiedź.
Wielu bełchatowian dzięki lodowisku nauczyło się jeździ na łyżwach. Podczas monitoringu spotykaliśmy całe rodziny, które spędzały aktywnie czas. Ceny są przystępne, bilet ulgowy (dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz rencistów i emertytów) - 2 zł / 60 min, bilet dla dorosłych - 5 zł/ 60 min
Po za tym można wypożyczyć  łyżwy - 5 zł / 60 min i oferowana jest usługa ostrzenie łyżew - 5 zł - para.
Harmonogram godzin zarezerwowanych jest na stronie internetowej. ( załącznik 24)
 
Miasto Bełchatów nie zarządza pływalnią krytą, ale na terenie miasta i gminy znajduje się 3 pływalnie, z których korzystają Bełchatowianie.  
 
Hala jest dobrze wykorzystywana przez mieszkańców. Orliki oblegane, muszą być rezerwowane. Na ZOSIA aktywnie spędzaj czas wszystkie grupy wiekowe. Seniorzy spacerują, dzieci wraz z rodzicami korzystają z placów zabaw, młodzież korzysta z Skate Parku gdzie mają do dyspozycji rynnę pipe, funbox, urządzenia do ślizgów, rurę do ślizgów, barierki ochronne. Bełchatów opleciony jest ścieżkami rowerowymi, wciąż powstają nowe. W trakcie realizacji jest trasa na Górę Kamieńsk. W niedzielne popołudnie z tras rowerowych korzystają całe rodziny. Wysoko oceniana jest nowa ścieżka wzdłuż ulicy Czyżewskiego. 
Nie dotarłyśmy do oferty zajęć Hali Energia przeznaczonej dla seniorów.