Po spotkaniu otwierającym OMS 2013

OMS 12

25 października 2013 roku oficjalnie rozpoczęła się druga edycja Obywatelskiego Monitoringu Sportu. W Warszawie spotkało się 14 osób, które zdecydowały się sprawdzić, jak wygląda polityka sportowa ich gmin, jak wpływa na mieszkańców i jak mieszkańcy mogą na nią wpływać. Nie wszyscy mogli przybyć na spotkanie. W ramach działania zostanie zmonitorowanych 15 gmin:

 1. Bełchatów
 2. Brańszczyk
 3. Dębica
 4. Duszniki
 5. Gdańsk
 6. Goleniów
 7. Józefów
 8. Kamień Pomorski
 9. Koszalin
 10. Legnica
 11. Lidzbark Warmiński
 12. Radom
 13. Stargard Szczeciński
 14. Szubin
 15. Wilków

Podczas spotkania przygotowywaliśmy się do pierwszego etapu działania, czyli zbierania i analizy danych. Uczestnicy i uczestniczki monitoringu będą w pierwszej kolejności zapoznawać się z dokumentami związanymi ze sportem gminnym m.in. strategią rozwoju gminy/miasta, strategią rozwoju sportu, programem współpracy z organizacjami pozarządowymi czy zarządzeniem w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych – jeśli takie dokumenty funkcjonują w ich gminie. Tych dokumentów będą szukać w Biuletynach Informacji Publicznej swoich Urzędów Gmin. Jeśli ich tam nie znajdą, do władz trafią wnioski o udostępnienie informacji publicznej.  Gdy uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się już, jak wygląda sportowa polityka gminy oglądana przez pryzmat dokumentów, czeka ich sprawdzenie, jak te zapisy przekładają się na rzeczywistość. Na przykład jeśli gmina zaplanowała w strategii, że wybuduje nową halę sportową, to warto sprawdzić, czy hala powstała, ale jeszcze ważniejsze są pytania o to, jakie zajęcia będą się na niej odbywały, na jakiej zasadzie mieszkańcy będą mogli korzystać z tego obiektu, czy jest położony w miejscu dobrze skomunikowanym etc.  Pytanie przewodnie, które będzie prowadziło uczestników w tej części monitoringu, będzie brzmiało „co z konkretnych zapisów mają mieszkańcy?”. Przecież urzędy gminne działają po to, aby zaspokajać potrzeby wspólnot lokalnych – w tym celu wydają pieniądze publiczne, czyli nasze pieniądze. Aby móc określić, jak polityka sportowa gminy wpływa na życie jej mieszkańców, uczestnicy będą prowadzić wywiady z urzędnikami oraz rozmawiać z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. W ten sposób będą mogli spojrzeć na lokalny sport z różnych punktów widzenia i ocenić, czy prowadzona polityka jest spójna, efektywna i czy odpowiada na potrzeby mieszkańców.

Aby pomóc uczestnikom i uczestniczkom OMS przygotować się do tych działań, zaprosiliśmy na szkolenie otwierające gości, którzy podzielili się swoją wiedzą z obszarów, w których są ekspertami. Donata Kobylińska-Durka z Urzędu Miejskiego w Mrągowie opowiedziała, jak wygląda zarządzanie sportem lokalnym z punktu widzenia urzędu – przede wszystkim, jak tworzyć spójną strategię w zakresie sportu i jak włączać mieszkańców w ten proces. Szymon Osowski, prawnik Sieci obywatelskiej specjalizujący się w dostępie do informacji publicznej, pokazał, jak można uzyskiwać z urzędów informacje potrzebne do analizy w czasie monitoringu, a Dorota Michalska i Krzysztof Ślebioda z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju przeprowadzili warsztaty ze sposobów zbierania informacji od mieszkańców i angażowania ich do działania.

Etap zbierania i analizowania danych zakończy się w marcu 2014 roku, kiedy uczestnicy przyjadą po raz drugi na spotkanie do Warszawy. Wtedy będziemy omawiać zebrane dane i wnioski z nich wyciągnięte, aby uczestnicy w dalszym etapie działania mogli je podsumować. Częścią podsumowań będą rekomendacje, które pokażą, jakie są silne strony sportu lokalnego, a co warto jeszcze poprawić. Bardzo duży nacisk podczas spotkania położymy na przygotowanie do  upowszechniania wyników monitoringu i prowadzenia działań na rzecz zmiany. Celem monitoringu jest zainteresowanie tematem mieszkanki i mieszkańców monitorowanych gmin, zapoczątkowanie rozmów na temat lokalnej polityki i przekonanie mieszkańców, że ich opinie są ważne i że mogą wpływać na decyzje władz (i to nie tylko w zakresie sportu). Tym uczestnicy będą się zajmować do września 2014 roku.

Jak dotąd Sieć obywatelska wysłała listy do władz monitorowanych gmin z informacją, że rozpoczął się Obywatelski Monitoring Sportu i kto będzie go prowadził. Uczestnicy natomiast zaczęli zbierać pierwsze informacje i uzupełniać tzw. metryczkę, czyli podstawowe dane o monitorowanej gminie. Z tymi danymi można zapoznać się na stronie OMS w zakładce „Monitorowane gminy”.

Zachęcamy do obserwowania strony OMS – w dziale aktualności będziemy publikować najciekawsze dane zabrane w ramach monitoringu, dokumenty, z którymi naszym zdaniem warto się zapoznać, a także wskazówki, czemu warto się przyjrzeć, aby dowiedzieć się więcej o lokalnej polityce sportowej.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania:

OMS 4 OMS 5 OMS 6 OMS 8 OMS 9  OMS 11  OMS 1 OMS 2 OMS 3OMS 15OMS 16OMS 17OMS 10