W każdej gminie sport dla wszystkich

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej ESPAR 50+ we współpracy z Siecią Obywatelska – Watchdog Polska rozpoczęło realizację projektu Monitoring Sportu 50+. Celem działania jest zbadanie sytuacji w obszarze sportu 50+ na terenie czterech gmin: Kozienic, Kiszkowa, Rzeszowa i Opola. Chcemy dowiedzieć się, jak wygląda polityka sportu 50+ w tych gminach. Pragniemy poznać ofertę rekreacyjną gmin dla grupy wiekowej 50+ (z naciskiem na jej zakres, dostępność, jakość) oraz sposoby informowania zainteresowanych o tej ofercie.

Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie ESPAR 50+ w 2012 r. na grupie 179 kobiet w zakresie ich potrzeb rekreacyjnych wynika, że dojrzałe kobiety chcą wreszcie zrobić coś dla siebie! Ważna jest intensywność zajęć, cena oraz to, gdzie te zajęcia się odbywają. Zatem zbyt intensywny program zajęć sportowo- rekreacyjnych, zbyt wysoka cena oraz zbyt duża odległość zajęć od miejsca zamieszkania mogą zrazić do udziału w jakichkolwiek zajęciach. Badania te były punktem wyjściowym do projektu.

Część badawcza Monitoringu Sportu 50+ rozpoczął się w marcu szkoleniem merytorycznym dla wszystkich uczestników. W projekcie udział biorą cztery sześcioosobowe drużyny z każdej z gmin, składające się z pięciu  pań 50+ przeprowadzających monitoring i koordynatora/koordynatorki lokalnego każdej grupy.  Wszyscy uczestnicy monitoringu kierują się w swych działaniach obiektywnością, rzetelnością i dobrem wspólnym.

Efektem projektu będą raporty i rekomendacje napisane na podstawie zebranych danych, pochodzących z badań ankietowych, wywiadów, analiz dokumentów, rozmów z mieszkańcami oraz  osobami i organizacjami odpowiedzialnymi za sport 50+ w gminach.

Zapraszamy do śledzenia projektu na bieżąco. W każdej z gmin przewidujemy spotkanie dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawimy wyniki monitoringu i wszelkie spostrzeżenia z nim związane.

Działanie realizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, współfinansowane z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Więcej informacji na:

http://sport.espar-50.org/

http://www.espar-50.org/programy/monitoring-sportu-50_25.html

https://www.facebook.com/pages/Monitoring-Sportu-50/832929103411967?fref=ts