Miasta promują się sportem

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach promocyjnych miast.

Według ustaleń kontrolerów strategie promocyjne dużych miast nie zawsze były spójne z celami, jakie samorządy chciały osiągnąć. Większość z miast nie sprawdzała efektów działań promocyjnych za pomocą obiektywnych mierników. NIK wykryła też nieprawidłowości w zlecaniu usług promocyjnych podmiotom zewnętrznym. Pieniądze na promocję dużych miast były najczęściej przeznaczane na wsparcie lokalnych klubów sportowych.

Raport NIK dostępny jest TUTAJ.