“Szersza dyskusja o sporcie w gminie”

Informacje prasowe dotyczące sportu gminnego często koncentrują się wokół tematów, które jakkolwiek stanowią przyczynek do “szerszej dyskusji o sporcie w gminie”, to trudno powiedzieć aby taką dyskusję w rzeczywistości wywoływały.

I tak przykładowo dyskusja o realizacji zadań z zakresu sportu w gminie Księżpol w 2013 roku koncentrowała się wokół liczby zawodników trenujących w klubach. Tak również rozumiana była przez radnych oraz urzędników kwestia zapewnienia dostępności do sportu dla mieszkańców. Z tekstem z Nowej Gazety Biłgorajskiej można zapoznać się TUTAJ.

Przedstawienie sprawozdania stało się powodem dyskusji wśród radnych. O dodatkowe środki dla klubów piłkarskich pytała radna Małgorzata Gromadzka. Sugerowała ona, aby kryterium podziału środków była ilość zawodników z terenu naszej gminy, a nie osiągnięte wyniki. Wspomniała także o możliwości ufundowania stypendiów dla wyróżniających się zawodników z sekcji kajakarskiej. Radny Krzysztof Blicharz pytał, ilu zawodników z terenu innych gmin gra w poszczególnych klubach, a radny Ireneusz Schab interesował się, czy dużo uczniów szkół opuszcza zajęcia z WF-u. Natomiast Henryk Marczak zauważył, że zadaniem gminy jest promocja zdrowia, dlatego ważne, aby środki przeznaczać na drużyny, w których gra młodzież z gminy Księżpol. […] Lech Rębacz wyjaśnił, że sytuacja, o której mówili radni, kiedy to w klubach grało sporo obcej młodzieży, już nie ma miejsca. Tak było 3-4 lata temu. – Spotkania z prezesami klubów doprowadziły do tego, że obecnie na 60 zawodników w Księżpolu jest tylko 5 spoza gminy, w Majdanie Starym są cztery osoby, a w Korchowie dwie. Sytuacja radykalnie się zmieniła – dodał Lech Rębacz.

W Internecie dostępne są również artykuły, którym warto poświęcić uwagę w kontekście gminnego sportu – tak na poziomie oferty sportowej jak i funkcjonowania urzędu.

W odniesieniu do pierwszej kwestii można wskazać tekst dostępny TUTAJ opublikowany na portalu rii.pl, dotyczący sportu w Stargardzie Szczecińskim – kosztów użytkowania basenu:

Zdaniem specjalisty racjonalny, roczny koszt utrzymania stargardzkiej pływalni nie powinien przekroczyć kwoty 1 000 000 zł. Wykup usług basenowych przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński w roku 2013 opiewa na kwotę 1 400 000 zł.

W gminie Piaseczno kwestie sportu w relacji bloga Społeczna Kontrola Władzy dotyczyły m.in. tego, że przewodniczący komisji rewizyjnej, kierujący ośrodkiem sportu, jednocześnie zatrudniany jest przez… burmistrza gminy. Relacja podległości służbowej może wpływać na samodzielność podejmowania działań przez kierownika OSiR i jednocześnie przewodniczącego komisji rewizyjnej. Relacja dot. tej kwestii dostępna jest TUTAJ.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piaseczno Piotr Obłoza zamiast kontrolować Burmistrza Piaseczna pracuje u niego na etacie pobierając wynagrodzenie sięgające ponad 60 tysięcy rocznie, do tego diety radnego ponad 23 tysiące i umowy zlecenia jako ratownik ponad 14 tysięcy złotych ( dane za rok 2012). Pytamy wprost o sens takich zależności. Czy zatrudniony u Burmistrza Lisa radny, może kierować organem kontrolnym gminy i w sposób niezależny reprezentować mieszkańców?