Monitoring strategii rozwoju wojewodztwa podkarpackiego w zakresie sportu

Samorząd Województwa Podkarpackiego uruchomił stronę internetową, na której można zapoznać się ze wskaźnikami oraz realizacją strategii rozwoju województwa do 2020 roku, m.in. w zakresie dotyczącym sportu.

Strona dostępna jest TUTAJ.

Monitoring powstał w oparciu o dane publiczne dostępne z różnych rejestrów, głównie na podstawie informacji GUS, do których linki znajdują się również na naszej stronie internetowej (publikacje Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011 i 2012, GUS Warszawa-Rzeszów 2013).