Kontrola NIK: zarządzanie obiektami sportowymi w Wielkopolsce

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała wyniki kontroli obiektów sportowych w Wielkopolsce:

Wielkopolskie samorządy niekiedy zbyt pospiesznie decydowały o tworzeniu nowych basenów, stadionów lub hal sportowych, żeby uzyskać dofinansowanie do inwestycji. Dopiero w następnej kolejności planowały, jak te obiekty będą eksploatowane i kto będzie nimi zarządzał. Tymczasem brak analizy i przede wszystkim złe zarządzanie prowadziły do nadmiernego i nieplanowego obciążenia samorządowych budżetów.

Delegatura NIK w Poznaniu sprawdziła efektywność wykorzystania dziewięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego (w Chodzieży, Gostyniu, Kościanie, Luboniu, Pile, Rakoniewicach, Stawiszynie, Suchym Lesie i Wolsztynie). Prawie wszystkie z nich przynosiły coraz większe straty finansowe. Główną przyczyną tego stanu był nieumiejętny sposób zarządzania.

Jak wskazały wyniki kontroli NIK jedna trzecia skontrolowanych samorządów nie dokonała przed rozpoczęciem inwestycji niezbędnych analiz i jkalkulacji w celu przyjęcia optymalnych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych nowo budowanych obiektów.

Informacja prasowa dotycząca kontroli dostępna jest TUTAJ.

Pełne wyniki kontroli oraz szczegółowe informacje dotyczące kontroli obiektów sportowych dostępne są TUTAJ.