Planowanie rozwoju sportu w gminie

Samorządy planują rozwój sportu, wpisując związane z nim kwestie do dokumentów strategicznych. Zachęcamy do uczestniczenia w pracach nad takimi dokumentami.

Przykładowo w Człuchowie organizacje społeczne mogą włączyć w opracowywanie Strategii Rozwoju Sportu na lata 2014-2020. Informacje na ten temat dostępne są TUTAJ. W  Kościerzynie władze pracując nad strategią rozwoju sportu na lata 2014-2020 próbują poznać oczekiwania i opinie mieszkańców w zakresie aktywności fizycznej i sportowej, informacje na ten temat dostępne są TUTAJ. Warto również na bieżąco przedstawiać propozycje do opracowywanych dokumentów nie czekając jak np. może mieć to miejsce w Kętrzynie, na ogłoszenie konsultacji społecznych dot. strategii rozwoju gminy (w której sport powinien odgrywać istotną rolę; więcej informacji TUTAJ).