Centralny Ośrodek Sportu prowadzi rejestr umów

Centralny Ośrodek Sportu prowadzi rejestr umów

Prowdzenie polityki sportowej gminy wymaga pieniędzy. W ramach Obywatelskiego Monitoringu Sportu przyglądamy się temu, w jaki sposób ta polityka jest kształtowana na poziomie standardów przyjętych w dokumentach strategicznych gminy oraz jaki znajduje obraz w funkcjonowaniu instytucji odpowiadających za sport. Interesuje nas planowanie sportu powszechnego oraz to czy badane są potrzeby mieszkańców.

Prowdząc monitoring warto zachęcać samorządy do jawności polityki sportowej także w wymiarze finansów, aby mieszkańcy wiedzieli w jaki sposób wyceniane są usługi sportowe. Środkiem do osiągnięcia przejrzystości w tym zakresie może być prowadzenie rejestrów umów.

W niektórych samorządach osoby zainteresowane sportem mogą już teraz na stronach internetowych zapoznać się z informacjami, ile kosztuje organizacja zajęć sportowych. Np. w Szczecinie sięgając do rejestru umów, można poznać wysokość “Dotacji na zadanie “wspieranie sportu profesjonalnego – sporty indywidualne” realizowanego przez klub sportowy Judo Koch (umowa z 1 kwietnia 2014 r. http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50829.asp).

Również instytucje takie instytcje jak Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie prowadzą rejestry umów. W przypadku COS ma to miejsce w formie papierowej i elektronicznej. Rejestr elektroniczny prowadzony jest w oparciu o autorski program komputerowy, który został wdrożony w 2006 r. zarządzeniem wewnętrznym ówczesnego Dyrektora Naczelnego. Rejestr nie jest jeszcze dostępny online, ale każdy zainteresowany sportem i jawnością mieszkaniec może o to wystąpić! Tak samo jak w przypadku każdej innej gminy!