Kultura fizyczna po polsku

W ramach serii artykułów opisujących polską rzeczywistość 25 lat po upadku PRL, Wirtualna Polska przedstawiła tekst dotyczący sportu, w tym w dużej mierze sportu powszechnego:

  – W przeciągu ostatnich 10 lat nastąpiła zdecydowana zmiana w podejściu do sportu powszechnego – mówi Olgierd Bojke, wykładowca gdańskiej AWFiS, prezes Polskiej Federacji Nordic Walking. – Polacy zaczęli traktować ruch jako panaceum na wiele dolegliwości i dostrzegli, że regularne ćwiczenia stanowią naturalną ochronę przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Sport powszechny staje się czymś ważnym w życiu przeciętnego Kowalskiego. Powszechnie dostępny fitness zmienia mentalność ludzi we wszystkich środowiskach.

Polacy uwielbiają bieganie, treningi w klubach fitness, na siłowni, rower czy nordic walking. Czy to chwilowa zmiana, czy może wkrótce staniemy się narodem sportowców-amatorów?

Cały tekst dostępny jest TUTAJ.

Aquaparki – potrzebne czy absurdalne inwestycje?

W kwietniu 2014 roku radni Słupska  po raz ósmy nie zgodzili się na kontynuowanie budowy aquaparku według planów prezydenta miasta (więcej informacji na ten temat dostępnych jest TUTAJ). Budowa rozpoczęła się w maju 2011 r. z kosztorysem o wysokości 57,7 mln zł oraz terminem oddania w czerwcu 2012 r. Obecnie koszty niedokończonej inwestycji szacowane są na blisko 80 mln złotych.

Czy budowanie aquaparków ma sens? Czy inwestowanie pieniędzy w nowe obiekty sportowe o takiej skali, bez wyceny rzeczywistych możliwości ich utrzymania oraz wykorzystania nie stanowi marnotrawstwa pieniędzy publicznych?

Przykłady nieudanych inwestycji sportowych o dużej skali (aquaparki, stadiony), powstających bez badania potrzeb mieszkańców można mnożyć, w prasie opisywane były m.in. przypadki:

Działdowa, gdzie mieszkańcy od lat wnioskowali o budowę basenu, ale samorządowcy poszli o krok dalej i za 33 mln złotych budują aquapark, co znalazło uznanie redakcji Tygodnika Polityka, który umieścił tą inwestycję na liście 10 budowlanych absurdów – najsłabiej uzasadnionych inwestycji finansowanych ze środków unijnych (lista dostępna jest TUTAJ).

Płocka: od kilku lat obserwujemy w kraju modę na budowanie aquaparków. Obok remontów dróg są to największe samorządowe inwestycje. W tej chwili działa lub jest w trakcie budowy aż 150 takich obiektów! 150! Więcej niż autostrad… (artykuł Jak generować koszty aquaparku bez aquaparku dostępny jest TUTAJ).

Elbląga (TUTAJ), gdzie już o kąpielisku miejskim przy ulicy Spacerowej nie będziemy pisać, bo szkoda słów. Obiekt nadal niszczeje, nadal jest dewastowany i rozkradany;

Lublina, gdzie w 2013 r. dyskutowana był kwestia kontynuacji budowy stadionu miejskiego: – Nie będzie już pieniędzy na “pomniki władzy”: aquaparki czy stadiony – mówi wiceminister rozwoju regionalnego. Lublin korzysta z ostatniej szansy, aby dzięki unijnemu dofinansowaniu wybudować piłkarski obiekt przy ul. Krochmalnej. Internauci są jednak podzieleni i kłócą się o sensowność rozpoczętej już inwestycji. – To zaciąganie długów na koszt przyszłych pokoleń – krytykuje jeden z nich (dalsza część artykułu dostępna jest TUTAJ);

W Wągrowcu aquapark nie ma parkingu, ponieważ z powodu dziury budżetowe tenże został oddany w dzierżawę Miejskiemu Domowi Kultury, w efekcie inwestycja do której praktycznie wyłączny dojazd dostępny jest indywidualnym transportem nie ma miejsca na zostawienie auta (więcej na ten temat TUTAJ).

Ta tematyka niejednokrotnie pojawiła się również w kontekście… primaaprilisowych żartów (jak np. w Złotowie), co  najlepiej pokazuje stan dyskusji nad inwestycjami sportowymi (nie)powstającymi w oparciu o potrzeby mieszkańców.

 

Sport dla mieszkańców

Gminy rozwijają ofertę sportową, kierując ją do mieszkańców. Może ona przybierać różne formy np. preferencyjnych cen korzystania z obiektów sportowych, jak ma to miejsce np. w Gniewinie (więcej informacji TUTAJ) bądź tworzenia programów zajęć sportowych skierowanych do różnych grup mieszkańców, co ma miejsce np. w warszawskiej dzielnicy Ursynów (więcej informacji TUTAJ).

Gmina może również minimalizować zaangażowanie w sport powszechny stawiając na inne formy realizacji zadania własnego związanego ze sportem. Do takich przykładów należy np. promocja sportu kosztem sportu dla mieszkańców, czyli dofinansowywanie działalności profesjonalnych klubów sportowych w ramach promocji samorządu. Taka sytuacja miała miejsce w 2013 r. w Białymstoku (więcej informacji TUTAJ).

Nie żałuję pieniędzy Jagiellonii. Nie rozumiem tylko, dlaczego pieniądze na ten cel prezydent i radni postanowili wyjąć z szufladki na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców. Na festyny, amatorskie zawody, na wciąganie w sport młodych ludzi, na rozwijanie już odkrytych talentów.

W 2002 roku dyskusja na ten temat toczyła się w Trójmieście. Artykuł Sport dla mieszkańców, nie dla elity dostępny jest TUTAJ.

Bez nowych ustaw ale z większą transparentnością w MSiT

Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło plan prac legislacyjnych na 2014 rok, który dostępny jest tutaj: Plan legislacyjny MSiT. Dokument nie zawiera informacji dotyczących prac nad ustawami, ministerstwo planuje przygotowanie nowych rozporządzeń, w tym:

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu przebudowy, remontu i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Jak informuje ministerstwo “praktyka wykazała nieskuteczność niektórych rozwiązań zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu”, zaś celem nowego – co warte jest podkreślenia – jest zagwarantowanie transparentności procesu przyznawania środków.

Planowanie rozwoju sportu w gminie

Samorządy planują rozwój sportu, wpisując związane z nim kwestie do dokumentów strategicznych. Zachęcamy do uczestniczenia w pracach nad takimi dokumentami.

Przykładowo w Człuchowie organizacje społeczne mogą włączyć w opracowywanie Strategii Rozwoju Sportu na lata 2014-2020. Informacje na ten temat dostępne są TUTAJ. W  Kościerzynie władze pracując nad strategią rozwoju sportu na lata 2014-2020 próbują poznać oczekiwania i opinie mieszkańców w zakresie aktywności fizycznej i sportowej, informacje na ten temat dostępne są TUTAJ. Warto również na bieżąco przedstawiać propozycje do opracowywanych dokumentów nie czekając jak np. może mieć to miejsce w Kętrzynie, na ogłoszenie konsultacji społecznych dot. strategii rozwoju gminy (w której sport powinien odgrywać istotną rolę; więcej informacji TUTAJ).

1 3 4 5 6 7 8