Sportowa mapa Polski

Na progu nowego roku szkolnego aktualizujemy informacje dotyczące sportu powszechnego:

Rozpoczęła się nowa edycja akcji WF z klasą. Więcej informacji można znaleźć na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej TUTAJ.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w wywiadach (dostępnych  TUTAJ oraz TUTAJ) poinformowało o rozpoczęciu programu dofinansowania infrastruktury lekkoatletycznej w szkołach. Nie padły jednak deklaracje dotyczące innych form wsparcia sportu powszechnego, zaś odwołanie przygotowań do składania aplikacji olimpijskiej przez miasto Kraków (w wyniku referendum, gdzie mieszkańcy opowiedzieli się przeciw igrzyskom), spotkało się z krytyką ze strony ministra.

Zapraszamy do zapoznania się ze Sportową mapą Polski dotyczącą klubów występujących w najwyższych klasach rozgrywkowych. Czekamy na infografiki dotyczące dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców!

Sportowa mapa Polski

Stadion narodowy i “stadion” gminny

Jak informuje Polska Agencja Prasowa Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z organizacją na Stadionie Narodowym meczu o superpuchar w 2012 roku. Spotkanie nie odbyło się, co według Izby stwarzało ryzyko zapłaty 1,5 miliona złotych kary od Skarbu Państwa dla organizatora. […]  Opisywana przez NIK sytuacja dotyczy wypełnienia wymogów stawianych przez UEFA w związku z organizacją mistrzostw piłkarskich w 2012 roku. Jednocześnie Izba zwróciła uwagę, że… nie zostały dopełnione wymogi polskiego prawa.

W wyniku kontroli w ministerstwie sportu NIK – oprócz zawiadomienia do prokuratury – wniosła też o zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu nadzoru właścicielskiego nad spółkami celowymi, w stosunku do których uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje Minister Sportu i Turystyki oraz większą dyscyplinę w przestrzeganiu procedur.

Pełny tekst wiadomości dostępny jest TUTAJ.

W kontraście do powyższej wiadomości warto zwrócić uwagę na doniesienia z lokalnej prasy dotyczące przejawów aktywności mieszkańców w organizowaniu sobie warunków do… odbywania meczów. I tak np. w Przeworsku dzieci ze względu na niedostateczne zainteresowanie miejskich radnych i urzędników utrzymaniem boisk same… utkały siatkę na bramki.

Dzieci, które właśnie rozpoczęły wakacje, pokazały, że ich boisko, tak bardzo zaniedbane, powinno być miejscem, które służy zabawie i rozwijaniu sportowych talentów, a nie fikcyjnym placem ze słupkami. Same uplotły siatkę, na którą przez długie lata nie było stać zarządzającego obiektem MOSiR-u.

Pełny tekst wiadomości dostępny jest TUTAJ.

Takich “stadionów” gminnych mamy w kraju mnóstwo, podobnie jak inicjatyw mieszkańców czekających na wsparcie ze strony urzędników i swoich przedstawicieli w radach, tak aby na poziomie sportu gminnego były realizowane potrzeby .

“Szersza dyskusja o sporcie w gminie”

Informacje prasowe dotyczące sportu gminnego często koncentrują się wokół tematów, które jakkolwiek stanowią przyczynek do “szerszej dyskusji o sporcie w gminie”, to trudno powiedzieć aby taką dyskusję w rzeczywistości wywoływały.

I tak przykładowo dyskusja o realizacji zadań z zakresu sportu w gminie Księżpol w 2013 roku koncentrowała się wokół liczby zawodników trenujących w klubach. Tak również rozumiana była przez radnych oraz urzędników kwestia zapewnienia dostępności do sportu dla mieszkańców. Z tekstem z Nowej Gazety Biłgorajskiej można zapoznać się TUTAJ.

Przedstawienie sprawozdania stało się powodem dyskusji wśród radnych. O dodatkowe środki dla klubów piłkarskich pytała radna Małgorzata Gromadzka. Sugerowała ona, aby kryterium podziału środków była ilość zawodników z terenu naszej gminy, a nie osiągnięte wyniki. Wspomniała także o możliwości ufundowania stypendiów dla wyróżniających się zawodników z sekcji kajakarskiej. Radny Krzysztof Blicharz pytał, ilu zawodników z terenu innych gmin gra w poszczególnych klubach, a radny Ireneusz Schab interesował się, czy dużo uczniów szkół opuszcza zajęcia z WF-u. Natomiast Henryk Marczak zauważył, że zadaniem gminy jest promocja zdrowia, dlatego ważne, aby środki przeznaczać na drużyny, w których gra młodzież z gminy Księżpol. […] Lech Rębacz wyjaśnił, że sytuacja, o której mówili radni, kiedy to w klubach grało sporo obcej młodzieży, już nie ma miejsca. Tak było 3-4 lata temu. – Spotkania z prezesami klubów doprowadziły do tego, że obecnie na 60 zawodników w Księżpolu jest tylko 5 spoza gminy, w Majdanie Starym są cztery osoby, a w Korchowie dwie. Sytuacja radykalnie się zmieniła – dodał Lech Rębacz.

W Internecie dostępne są również artykuły, którym warto poświęcić uwagę w kontekście gminnego sportu – tak na poziomie oferty sportowej jak i funkcjonowania urzędu.

W odniesieniu do pierwszej kwestii można wskazać tekst dostępny TUTAJ opublikowany na portalu rii.pl, dotyczący sportu w Stargardzie Szczecińskim – kosztów użytkowania basenu:

Zdaniem specjalisty racjonalny, roczny koszt utrzymania stargardzkiej pływalni nie powinien przekroczyć kwoty 1 000 000 zł. Wykup usług basenowych przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński w roku 2013 opiewa na kwotę 1 400 000 zł.

W gminie Piaseczno kwestie sportu w relacji bloga Społeczna Kontrola Władzy dotyczyły m.in. tego, że przewodniczący komisji rewizyjnej, kierujący ośrodkiem sportu, jednocześnie zatrudniany jest przez… burmistrza gminy. Relacja podległości służbowej może wpływać na samodzielność podejmowania działań przez kierownika OSiR i jednocześnie przewodniczącego komisji rewizyjnej. Relacja dot. tej kwestii dostępna jest TUTAJ.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piaseczno Piotr Obłoza zamiast kontrolować Burmistrza Piaseczna pracuje u niego na etacie pobierając wynagrodzenie sięgające ponad 60 tysięcy rocznie, do tego diety radnego ponad 23 tysiące i umowy zlecenia jako ratownik ponad 14 tysięcy złotych ( dane za rok 2012). Pytamy wprost o sens takich zależności. Czy zatrudniony u Burmistrza Lisa radny, może kierować organem kontrolnym gminy i w sposób niezależny reprezentować mieszkańców?

 

Monitoring strategii rozwoju wojewodztwa podkarpackiego w zakresie sportu

Samorząd Województwa Podkarpackiego uruchomił stronę internetową, na której można zapoznać się ze wskaźnikami oraz realizacją strategii rozwoju województwa do 2020 roku, m.in. w zakresie dotyczącym sportu.

Strona dostępna jest TUTAJ.

Monitoring powstał w oparciu o dane publiczne dostępne z różnych rejestrów, głównie na podstawie informacji GUS, do których linki znajdują się również na naszej stronie internetowej (publikacje Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011 i 2012, GUS Warszawa-Rzeszów 2013).

Dyskusja o finansowaniu sportu we Wrocławiu

26 czerwca 2014 r. odbyła się we Wrocławiu organizowana przez Gazetę Wyborczą dyskusja na temat finansowania sportu. Poruszony został również wątek sportu powszechnego, dostępu do infrastruktury sportowej – szczególnie w kontekście wydawania przez miasto dużych pieniędzy na funkcjonowanie klubów piłki nożnej. W tekście zawarto wypowiedzi radnych:

gdy mowa o inwestycjach w sportową infrastrukturę, padają duże kwoty. Ale wyraźny wzrost aktywności fizycznej mieszkańców można uzyskać bardzo tanim kosztem. Po prostu nie marnując posiadanych zasobów. W każdej szkole jest sala gimnastyczna i boisko, które wieczorami i w weekendy zwykle są zamknięte. Albo wynajmują je prywatne firmy pobierające opłaty za treningi.

Z relacją z debaty można zapoznać się na stronie Gazety Wyborczej TUTAJ.

1 2 3 4 8