Czym jest OMS?

Obywatelski Monitoring Sportu jest działaniem z zakresu kontroli społecznej o wymiarze ogólnopolskim.

Organizatorem monitoringu jest Sieć obywatelska – Watchdog Polska. W monitoringu uczestniczą mieszkanki i mieszkańcy polskich gmin, którzy chcą się dowiedzieć, „co w sporcie piszczy” i sprawdzić, czy lokalne władze godzą się, by mieszkańcy je kontrolowali. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki działają na rzecz interesu publicznego! Niektórzy chcą doprowadzić do bardziej powszechnego uprawiania sportu przez mieszkańców gmin. Innym z kolei zależy na bardziej przejrzystym i racjonalnym rozdysponowywaniu środków publicznych na sport. Lokalni Strażnicy i Strażniczki muszą kierować się zasadami obiektywności, jawności, rzetelności i dobra wspólnego.

Celem monitoringu jest zwiększenie roli mieszkańców w tworzeniu gminnej polityki sportowej.

Uczestniczki i uczestnicy badają, co zwykli mieszkańcy gminy mają z prowadzonej polityki sportowej i jak każdy mieszkaniec może na nią wpływać. W pierwszym kroku analizują urzędowe dokumenty. Szukają odpowiedzi na pytanie, jak realizacja konkretnych zapisów wpływa na życie mieszkańców w zakresie sportu. Drugim krokiem jest stworzenie katalogu działań, za pomocą których mieszkańcy mogą wpływać na politykę sportową gminy. Uczestniczki i uczestnicy monitoringu wnioskują o informację publiczną, zbierają dane od władz gminy, mieszkańców i przedstawicieli organizacji sportowych.

Monitoring został rozpoczęty w 18 lokalizacjach przez 21 Lokalnych Strażniczek i Lokalnych Strażników. Raporty i treści narzędzia opublikowane w ramach monitoringu dotyczą 8 gmin. Uczestnicy monitorują gminy, w których mieszkają lub z którymi są związani w inny sposób. Działają samodzielnie lub ze wsparciem reprezentowanych przez siebie lokalnych organizacji, a także mieszkańców i mieszkanek. Sieć obywatelska zapewnia uczestnikom monitoringu dwa szkolenia, wsparcie eksperckie, internetową ankietę do przechowywania i analizy danych oraz możliwość wymiany doświadczeń w zakresie obywatelskiej kontroli polityk sportowych gmin.

Monitoring będzie trwał od października 2013 roku do września 2014 roku. Dane zebrane w trakcie trwania monitoringu zostaną upublicznione na stronie Sieci obywatelskiej – Watchdog Polska.

Na pytania związane z monitoringiem odpowiada opiekunka monitoringu Agnieszka Zdanowicz: agnieszka.zdanowicz@siecobywatelska.pl